NZATS and our community

NZATS provides an excellent resource for anaesthetic technicians and the community around them. We work closely with several affiliated organisations both in New Zealand and abroad, and maintain strong connections with key stakeholders to optimise opportunities for the AT workforce. We also provide a platform for our corporate partners to be reached by our members.

In addition, we help further the careers of anaesthetic technicians by providing a page where DHBs and employers can list their vacancies, as well as our own voluntary roles when available.

We work collaboratively with our Anaesthetist colleagues and interact with all staff within the perioperative service. There is an understanding and respect for the work Anaesthetic Technicians do.

Ka whakarawea e NZATS tētahi rauemi pai rawa atu mā ngā ringapū whakarehu me te hapori e pōtae ana i a ia. Ka mahi ngātahi ki ngā hoa whakahaere e hia kē nei nō Aotearoa tonu me tāwahi hoki, ā, ka tautiaki i ngā hononga pakari ki ngā kiripānga matua ki te whakararahi i ngā āheinga mō te ohumahi ringapū whakarehu. Ka whakarawea hoki tētahi pae mā ō mātou hoa rangatōpū hei toronga mā ō mātou mema.

Ka mutu, ka āwhina mātou i ngā umanga o ngā ringapū whakarehu i te whakaritenga o tētahi whārangi e taea ai e ngā Poari Hauora-ā-rohe ngā kaituku mahi hoki ō rātou tūranga mahi te whakarārangi me ngā tūranga tūao anō hoki ina wātea ana.

Ka mahi ngātahi ki ō mātou hoa Kaiwhakarehu ka whakawhitiwhiti hoki ki ngā kaimahi katoa o te ratonga wā-poka. He māramatanga he mānawatanga hoki mō ngā mahi ka tutuki i ngā Ringapū Whakarehu.

https://www.nzats.co.nz/wp-content/uploads/2022/05/Anaesthetist-Tec-Stills_20170928-5-scaled.jpg

Pacific Education

An important part of strengthening our wider community lies in our outreach projects, particularly those in the Pacific. We offer free Associate Membership for anaesthetic technicians working in the Pacific.